Košík (prázdný)     0 ks zboží za
K dopravě zdarma chybí: 10000 Kč
Váš nákupní košík je prázdný.
K dopravě zdarma zbývá nakoupit za: 10000 Kč
Doprava zdarma Doručení
0 Kč Celkem bez DPH
0,00 Kč Celkem s DPH
Za tento nákup ušetříte celkem:
0,00 Kč + doprava zdarma

Zapomněli jste své heslo? Registrovat se

VYHLEDÁVÁNÍ
KATEGORIE

CLEAMEN 122 podlahy s leskem, parfémované

Prostředek je vhodný na všechny typy podlah včetně podlah ošetřených metalickým voskem.

12 ks v kartonu.

dostupnost: skladem

74,29 Kč

bez DPH 61,40 Kč

74,29 Kč

-0%

-0,00 Kč

Skladem 49 ks
  • Tento produkt chci do akce

Více informací

 

Zejména je určen na podlahy z lesklé dlažby a kamene, voskovaná PVC a linolea, dřevěné a laminátové (plovoucí) podlahy.
Podlahám dodává lesk a oživuje barvy, příjemně voní. 
Na všechny vodě odolné podlahy použijte naředěný roztok dle tabulky do vědra a pracujte s mopem.
Na laminátové (plovoucí) a lakované dřevěné podlahy, které nesnesou větší množství vody aplikujte pouze mírný rozprach z tlakového rozprašovače a mikrovláknovým mopem setřete uvolněné nečistoty.
Dávkování provádějte pomocí dávkovacího uzávěru 5-30 ml.
 

 
Míra znečištění
●●
●●●
sprejové čištění   ml/1 litr
2
4
8
pH roztoku
7,3
7,5
8,1
 
 
 
 
do vědra    ml/10 litrů
15
30
60
pH roztoku
7,2
7,4
8
pH koncentrátu :  9


 

Seznam nebezpečných látek a zásady bezpečnosti práce jsou součástí Bezpečnostního listu.
Po naředění výrobku na méně než 30% roztoku, přípravek již nespadá do klasifikace nebezpečných chemických látek.
Přípravek je pěnivý, není proto vhodný pro strojní čištění podlah.
korozivní a žíravé látky
NEBEZPEČÍ
H318: Způsobuje vážné poškození očí.
Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.


Bezpečnostní list