Košík (prázdný)     0 ks zboží za
K dopravě zdarma chybí: 10000 Kč
Váš nákupní košík je prázdný.
K dopravě zdarma zbývá nakoupit za: 10000 Kč
Doprava zdarma Doručení
0 Kč Celkem bez DPH
0,00 Kč Celkem s DPH
Za tento nákup ušetříte celkem:
0,00 Kč + doprava zdarma

Zapomněli jste své heslo? Registrovat se

VYHLEDÁVÁNÍ
KATEGORIE

CLEAMEN 570 širokospektrální dezinfekce, 1 a 5L

Vysoce koncentrovaný tekutý čistící a dezinfekční prostředek Výrobek dočasně není možné prodávat široké veřejnosti. Výrobek je určen pouze pro profesionální použití, při nákupu, prosím, uveďte IČ.

dostupnost: skladem

484,00 Kč

bez DPH 400,00 Kč

-0%

-0,00 Kč

Skladem 15 ks
  • Tento produkt chci do akce

Více informací

 

Vysoce koncentrovaný prostředek určený k dezinfekci a čištění ploch, předmětů a nástrojů, včetně zařízení ve službách epidemiologicky závažných, například kosmetika, solária, fitness studia, sauny, bazény a podobně. Prostředek vyniká širokým spektrem účinku (baktericidním, fungicidním, mykobaktericidním), nízkou koncentrací (0,3 – 0,6 %) a krátkou dobou působení (1 minuta). Neobsahuje chlór a odstraňuje velké množství vitálních forem mikroorganismů. Prostředek nenarušuje žádný materiál.
Účinnost prokázaná dle norem:
EN 13727
EN 1650​, EN 13624
EN 14348
EN 14476​
 
POUŽITÍ:
Na menší plochy doporučujeme aplikovat naředěný prostředek mechanickým rozprašovačem, na větší plochy aplikujte mopem. Dezinfekci nechte působit na ošetřované ploše požadovanou dobu. Případné zaschnutí není na závadu. Po uvedené době je povrch dezinfikován. V průběhu této doby se nesmí plochy umývat ani stírat – proces dezinfekce by se předčasně ukončil. Na závěr povrchy opláchněte vodou. Prostředek lze použít i pro ponornou dezinfekci (10ml do 1 litru), například pomůcek v holičství, kadeřnictví, kosmetických salónech,
masérských salónech apod.
 
Spektrum účinku:
Baktericidní:      na bakterie G+ (grampozitivní) a G- (gramnegativní),  TBC
Fungicidní:          většina mikroskopických hub
Virucidní:            HBV, HCV, HIV
 
Biocidní typ:       2, (domácnost, zdravotnictví)
 
ředění
baktericidní a fungicidní účinek​​
​virucidní účinek HIV, HBV, HCV spektra: B​
účinná koncentrace a nezbytná doba působení ​
1 minuta
​60 minut
1 litr
3 ml
​6 ml
pH pracovního roztoku: 5 – 6
Prostředek obsahuje následující účinné biocidní látky (g / 100 g směsi):
Poly(hexamethylenbiguanid) hydrochlorid (CAS: 32289-58-0): 9,0 g
Didecyl(dimethyl)amonium-chlorid (EC: 230-525-2): 4,8 g.
 
Reg. č. v ČR:  MZDR 9142/2020/OBP
Rozhodnutie v SR: bio/2566/D/20/CCHLP
 
UFI NV60-90R4-S00S-RASN
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

 připojené informace o přípravku.
korozivní a žíravé látky    dráždivé látky         látky nebezpečné pro životní prostředí
NEBEZPEČÍ
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte mlhu / páry / aerosoly. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.