Košík (prázdný)     0 ks zboží za
K dopravě zdarma chybí: 2000 Kč
Váš nákupní košík je prázdný.
K dopravě zdarma zbývá nakoupit za: 2000 Kč
Doprava zdarma Doručení
0 Kč Celkem bez DPH
0,00 Kč Celkem s DPH
Za tento nákup ušetříte celkem:
0,00 Kč + doprava zdarma

Zapomněli jste své heslo? Registrovat se

VYHLEDÁVÁNÍ
KATEGORIE

Cleamen 540 DEZI AP, 1L

Cleamen 540 DEZI AP,  1L Zobrazit větší

Alkoholová dezinfekce na předměty.

dostupnost: skladem

VC540010098

216,95 Kč

bez DPH 179,30 Kč

216,95 Kč

-0%

-0,00 Kč

Skladem 36 ks
  • Tento produkt chci do akce

Více informací

 

Alkoholový dezinfekční prostředek je určen pro dezinfekci menších ploch jako jsou operační stoly, nástroje, zdravotnické prostředky, lůžka, gumová obuv, laboratorní přístroje a plochy vyžadující zvýšený dezinfekční režim.

 
Spektrum účinku:       
Baktericidní: bakterie G+ a G- včetně TBC
Fungicidní: většina mikroskopických hub.
 
Výhody použití:           
Prostředek má vynikající dezinfekční účinky se širokým spektrem a vysokou spolehlivostí. Příjemná vůně kryje dezinfekční pachy.
 
Prostředek se používá NEŘEDĚNÝ, aplikuje se mechanickým rozprašovačem na plochy ze vzdálenosti 40-50 cm (běžná denní dezinfekce povrchů a předmětů ve zdravotnictví).
Doba působení 15-30 minut dle tabulky. Nanesený prostředek neotírejte. 
Prostředek lze použít i pro ponornou dezinfekci, například k dezinfekci pomůcek v holičství, kadeřnictví, kosmetických salónech a masérských salónech. Dezinfikované nástroje a pomůcky nechat v pracovním roztoku 15 minut. Před použitím opláchnout vodou.
 

 
Účinek na bakterie a plísně
Účinek na mykobakterie typu M. Tuberculosis
 
 
spektra: A, V
spektra: T, M
 
 
(ČSN EN 13727, 14561, 1499, 1500, 1279)
(ČSN EN 14348, 14563)
nezbytná doba působení
15 min.
15 min.
běžná spotřeba na 1m2
pH koncentrátu: 6 - 8
10 ml
10 ml
dezinfekční kategorie: 1, 2, 4
 
Nerozprašujte do otevřeného ohně! Přípravek obsahuje těkavé a hořlavé látky. 
Přípravek není vhodný pro dlouhodobé používání na plastové povrchy.

 
korozivní a žíravé látky      dráždivé látky        hořlavé látky       
                   
NEBEZPEČÍ
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Bezpečnostní pokyny: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte mlhu / páry / aerosoly. Používejte ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy